Hà Nội, ngày 19-09-2020
Huyện Phúc Thọ ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường phố Huyện Phúc Thọ ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường phố

(NSHN) - Trong 2 ngày 18 và 19-7, huyện Phúc Thọ đã ra quân thực hiện đợt cao điểm vệ sinh môi trường; chỉnh trang trật tự đô thị và nông thôn tại 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /