Hà Nội, ngày 07-07-2020
HĐND huyện Chương Mỹ giám sát cơ quan thực thi pháp luật của huyện

(HNM) - Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ vừa thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /