Hà Nội, ngày 06-03-2021
Quận Thanh Xuân phát động phong trào thi đua năm 2021 Quận Thanh Xuân phát động phong trào thi đua năm 2021

(NSHN) - Ngày 23-1, quận Thanh Xuân tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2021.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /