Hà Nội, ngày 18-02-2020
Quận Hoàn Kiếm thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 Quận Hoàn Kiếm thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

(HNMO) - Ngày 7-1-2020, UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /