Hà Nội, ngày 15-11-2018
Gia Lâm nỗ lực “cán đích” huyện nông thôn mới Gia Lâm nỗ lực “cán đích” huyện nông thôn mới

(HNM) - Đến nay, 100% số xã của huyện Gia Lâm đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Qua rà soát tiêu chí huyện nông thôn mới, địa phương này có 8/9 tiêu chí đạt.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /