Hà Nội, ngày 29-06-2017
“Làng rác” bế tắc trong... rác “Làng rác” bế tắc trong... rác

(NSHN) - Tình trạng ô nhiễm môi trường ở "làng rác" Xà Cầu (xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa), tồn tại đã lâu nhưng đến nay vẫn bế tắc vì chưa có giải pháp xử lý.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /