Hà Nội, ngày 24-04-2017
Nhiều cây xanh được trồng lại tại xã Cẩm Yên, Thạch Thất Nhiều cây xanh được trồng lại tại xã Cẩm Yên, Thạch Thất

(NSHN) - Sau khi chặt hạ nhiều cây xanh trên tuyến đường liên thôn vì lý do ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông, xã Cẩm Yên (Thạch Thất, Hà Nội) đã trồng lại nhiều cây xanh thay thế.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /