Hà Nội, ngày 05-08-2020
HĐND huyện Chương Mỹ tổ chức kỳ họp chuyên đề

(HNM) - HĐND huyện Chương Mỹ vừa tổ chức kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề, để xem xét, quyết định về công tác đầu tư công trên địa bàn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /