Hà Nội, ngày 14-08-2020
Hội thi "Cán bộ phong trào giỏi" thành phố Hà Nội Hội thi "Cán bộ phong trào giỏi" thành phố Hà Nội

(NSHN) - Ngày 28-7, tại Bảo tàng Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã khai mạc hội thi "Cán bộ phong trào giỏi" thành phố Hà Nội, lần thứ nhất - năm 2020.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /