Hà Nội, ngày 17-03-2018
Huyện Ba Vì: Mở rộng chuyên canh quy mô lớn Huyện Ba Vì: Mở rộng chuyên canh quy mô lớn

Bằng sự nỗ lực, cộng với chính sách hỗ trợ của thành phố, huyện Ba Vì đã triển khai các đề án, mô hình phát triển nông nghiệp hàng hóa, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /