Hà Nội, ngày 10-12-2019
Diễn tập phòng, chống thiên tai tại cộng đồng Diễn tập phòng, chống thiên tai tại cộng đồng

(HNM) - Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão (Sở NN&PTNT Hà Nội) vừa phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn tổ chức diễn tập phòng, chống giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng cho các xã: Tân Hưng, Bắc Phú, Việt Long, Kim Lũ và Xuân Thu.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /