Hà Nội, ngày 24-08-2017
Đề xuất xử lý cấp bách sự cố hồ Suối Hai Đề xuất xử lý cấp bách sự cố hồ Suối Hai

(NSHN) - UBND huyện Ba Vì vừa đề nghị UBND TP Hà Nội cho phép xử lý cấp bách sửa chữa, khắc phục sự cố cống lấy nước hồ Suối Hai. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /