Hà Nội, ngày 20-08-2019
Quận Hà Đông quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo viên Quận Hà Đông quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo viên

(NSHN) - Năm học 2019 - 2020, quận Hà Đông phấn đấu có 100% phòng học kiên cố và đạt chuẩn về chiếu sáng;  đủ công trình vệ sinh;  trường tiểu học và trung học cơ sở có phòng thư viện và y tế đạt chuẩn...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /