Hà Nội, ngày 17-01-2021
Biểu dương 100 gia đình thực hiện tốt chính sách dân số Biểu dương 100 gia đình thực hiện tốt chính sách dân số

(NSHN) - Sở Y tế Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa gặp mặt, biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /