Hà Nội, ngày 05-08-2020
Quốc Oai phấn đấu có hơn 60 sản phẩm OCOP Quốc Oai phấn đấu có hơn 60 sản phẩm OCOP

(HNM) - UBND huyện Quốc Oai vừa thông qua Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2021; định hướng đến năm 2025.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /