Hà Nội, ngày 05-08-2020
Thị xã Sơn Tây ra quân bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường Thị xã Sơn Tây ra quân bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

(NSHN) - Sáng ngày 4-1, UBND thị xã Sơn Tây tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã năm 2020.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /