Hà Nội, ngày 18-01-2020
Hơn 1.000 học sinh tiểu học được tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông Hơn 1.000 học sinh tiểu học được tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông

(NSHN) - Qua hình thức tuyên truyền như hỏi đáp, đố vui, các trò chơi có thưởng, học sinh đã nắm được các quy tắc tham gia giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /