Hà Nội, ngày 14-11-2018
"Tiếng trống học tập" Phú Châu

Đúng 19h (mùa hè) và 19h30 (mùa đông) hằng ngày, tiếng trống khuyến học “Tùng!… Tùng!… Tùng!…” vang lên.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /