Hà Nội, ngày 23-01-2019
Mỹ Đức: Thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới Mỹ Đức: Thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(HNMO) - Ngày 11-1, Đoàn Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới TP Hà Nội đã thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tại 2 xã: Xuy Xá và An Mỹ (huyện Mỹ Đức).  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /