Hà Nội, ngày 28-06-2017
Gỡ "nút thắt" xử lý rác thải làng nghề Gỡ "nút thắt" xử lý rác thải làng nghề

Ứng Hòa là một trong số ít địa phương của Hà Nội chọn cách chủ động bảo vệ môi trường bằng xử lý rác thải sinh hoạt ngay tại địa bàn huyện.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /