Hà Nội, ngày 24-08-2017
Hà Nội: Chín huyện dồn điền, đổi thửa vượt kế hoạch Hà Nội: Chín huyện dồn điền, đổi thửa vượt kế hoạch

(NSHN) - Theo Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 9 huyện dồn điền, đổi thửa vượt kế hoạch thành phố giao

  • Chọn ngày:
  • /
  • /