Hà Nội, ngày 28-06-2017
Hơn 21.340 tỷ đồng cho nước sạch và môi trường nông thôn Hơn 21.340 tỷ đồng cho nước sạch và môi trường nông thôn

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tổng dự nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam là hơn 21.340 tỷ đồng với gần 2,4 triệu khách hàng. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /