Hà Nội, ngày 25-09-2017
Dồn sức thu hoạch lúa xuân Dồn sức thu hoạch lúa xuân

Những ngày qua, nông dân nhiều địa phương ở Hà Nội đang chạy đua với thời gian, dồn sức ra đồng thu hoạch lúa xuân và chuẩn bị sản xuất vụ mùa. Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", Hà Nội phấn đấu thu hoạch lúa xuân xong trước ngày 15-6.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /