Hà Nội, ngày 05-08-2020
Cụm thi đua các hội quần chúng duy trì hoạt động hiệu quả khi dịch Covid-19 bùng phát Cụm thi đua các hội quần chúng duy trì hoạt động hiệu quả khi dịch Covid-19 bùng phát

(NSHN) - Ngày 10-7, Cụm thi đua các hội quần chúng thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /