Hà Nội, ngày 19-10-2018
Đại Phùng - làng nói khoác Đại Phùng - làng nói khoác

Tò mò về người Đại Phùng có tài nói khoác, tôi tìm về xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, nơi người dân vẫn truyền tụng câu ca: “Đại Phùng nói khoác đổng đời/Phượng Trì nối khố ăn chơi đủ vành”. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /