Hà Nội, ngày 16-02-2019
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị

(HNMO) - Ngày 15-1, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm tiến hành hội nghị lần thứ 14 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /