Hà Nội, ngày 19-12-2018
Niềm vui ngày mùa Niềm vui ngày mùa

(NSHN) - Những ngày này, nông dân vùng Đồng bằng Bắc Bộ đang hối hả thu hoạch vụ lúa xuân chín vàng trên các cánh đồng. Niềm vui được mùa thể hiện rõ trên khuôn mặt người nông dân.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /