Hà Nội, ngày 18-01-2020
Quận Hoàn Kiếm phấn đấu mỗi gia đình có ít nhất một hội viên khuyến học Quận Hoàn Kiếm phấn đấu mỗi gia đình có ít nhất một hội viên khuyến học

(NSHN) - Ngày 31-12, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hoàn Kiếm, Hội Khuyến học quận Hoàn Kiếm tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học quận Hoàn Kiếm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /