Hà Nội, ngày 25-09-2017
Độc đáo làng cối Đa Chất Độc đáo làng cối Đa Chất

(HNM) - Tiếng là làng nghề nhưng hiện không có sản phẩm để bán, không có cơ sở sản xuất; người dân nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà người ngoài làng không thể hiểu… Đó là những nét văn hóa riêng ở thôn Đa Chất, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /