Hà Nội, ngày 19-12-2018
Phú Xuyên: Tạo bứt phá cho nông nghiệp Phú Xuyên: Tạo bứt phá cho nông nghiệp

Đưa những mô hình sản xuất cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao là hướng đi chủ lực của huyện Phú Xuyên. Đây được coi là nhiệm vụ chính, tạo bứt phá cho sản xuất nông nghiệp Phú Xuyên phát triển, nâng cao đời sống người dân.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /