Hà Nội, ngày 25-04-2018
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Quốc Oai Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Quốc Oai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 một số lô đất tại Khu đô thị mới Quốc Oai.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /