Hà Nội, ngày 05-08-2020
Huyện Chương Mỹ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 Huyện Chương Mỹ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

(NSHN) - Ngày 30-6, HĐND huyện Chương Mỹ khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ mười sáu, nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /