Hà Nội, ngày 18-01-2020
Thường Tín phấn đấu năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% Thường Tín phấn đấu năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%

(HNM) - Theo thống kê của UBND huyện Thường Tín, đầu năm 2019, trên địa bàn huyện còn 1.578 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,15% tổng số hộ dân toàn huyện; 1.594 hộ cận nghèo, chiếm 2,17%. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /