Hà Nội, ngày 09-08-2020
Thêm “món mới” cho du lịch Thủ đô Thêm “món mới” cho du lịch Thủ đô

(HNMCT) - Hoàng thành - Diễn xướng dân gian là tên chương trình vừa được Trung tâm Bảo tồn và phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam đưa vào biểu diễn thử nghiệm tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.   

  • Chọn ngày:
  • /
  • /