Hà Nội, ngày 09-08-2020
Khám phá trò chơi dân gian các nước trên thế giới tại Hà Nội Khám phá trò chơi dân gian các nước trên thế giới tại Hà Nội

(NSHN) - Nhiều trò chơi dân gian đến từ các nước sẽ được giới thiệu tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vào cuối tuần này (ngày 26 và 27-5).

  • Chọn ngày:
  • /
  • /