Hà Nội, ngày 19-02-2020
 Giải trí cuối tuần: Sôi động tại phố đi bộ Giải trí cuối tuần: Sôi động tại phố đi bộ

(NSHN) - Điểm nhấn của giải trí cuối tuần này là hoạt động lễ hội văn hóa du lịch quốc tế diễn ra tại phố đi bộ Hà Nội từ ngày 6 đến 7-7.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /