Hà Nội, ngày 01-12-2020
Nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam Nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(HNM) - Chuỗi hoạt động tháng 2, được tổ chức từ ngày 1 đến 29-2 tại “Ngôi nhà chung” - Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây), bám sát chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /