Hà Nội, ngày 06-03-2021
Các hoạt động văn hóa ý nghĩa cho dịp cuối tuần Các hoạt động văn hóa ý nghĩa cho dịp cuối tuần

(NSHN) - Cuối tuần này, một số hoạt động cộng đồng thú vị sẽ diễn ra tại Hà Nội. Hoạt động vui Tết Trung thu với nhiều nội dung hấp dẫn dành cho cả trẻ em và người lớn vẫn tiếp tục được tổ chức.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /