Hà Nội, ngày 22-07-2019
Một thoáng Phnom Penh Một thoáng Phnom Penh

(NSHN) - Từng được coi là “Paris của phương Đông” thập niên 1920, thủ đô Phnom Penh được xây dựng tại hợp lưu của ba con sông Mekong, Tonle Sap và Bassac.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /