Hà Nội, ngày 26-04-2019

Một cửa hàng không người bán, khách tự trả tiền đang hoạt động tại Hà Nội.

Hà Nội: Thí điểm vận hành chuỗi “Cửa hàng tự động” không người bán

10/04/2018 14:47 | 0
Đó là một trong 14 nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố Hà Nội sẽ sớm triển khai nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển thương mại điện tử.

Theo kế hoạch số 84/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử năm 2018 vừa được ban hành, Hà Nội phấn đấu năm 2018, doanh thu bán lẻ trực tuyến chiếm 8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố; giữ vững xếp hạng từ thứ 2 trở lên so với cả nước về chỉ số thương mại điện tử (EBI) hằng năm;

Tỷ lệ dân số Hà Nội tham gia mua sắm trực tuyến đạt 66% số người sử dụng internet trên địa bàn thành phố; có 85% cơ sở phân phối, bán lẻ hiện đại, cửa hàng xăng dầu, đơn vị cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt khi mua bán hàng hóa, dịch vụ; đạt 62% doanh nghiệp có website, ứng dụng cung cấp thông tin doanh nghiệp, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, thành phố triển khai 14 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thành phố sẽ thí điểm vận hành chuỗi “Cửa hàng tự động”. Đây là những cửa hàng không người bán, sử dụng mô hình O2O Online 2 Offline, sử dụng mã hình QR trong đặt hàng trực tuyến và thanh toán trực tuyến, sử dụng logistics điện tử trong giao nhận sản phẩm, hàng hóa.

Thành phố cũng sẽ vận hành mạng lưới “Máy bán hàng tự động” tại các địa điểm công cộng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, bán hàng đa kênh qua website thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử, mạng xã hội... để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa trong nội địa và xuất khẩu, xuyên biên giới;

Thành phố cũng đẩy mạnh sử dụng các phương tiện, hình thức, công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán điện tử) trong mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại cơ sở phân phối, bán lẻ hiện đại, cửa hàng xăng dầu, đơn vị cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông và trong mua sắm trực tuyến...
Bảo Hân
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /