Hà Nội, ngày 20-04-2019

Huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới

27/09/2017 08:13 | 0
(NSHN) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Thanh Trì, TP Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Đến nay, 15/15 xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%. Tổng vốn đã bố trí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2016 của huyện là 2.360 tỷ đồng. Trong phát triển nông nghiệp, huyện đã thực hiện dồn điền, đổi thửa gần 817ha, đạt 100% kế hoạch; hệ thống giao thông thuỷ lợi nội đồng được ưu tiên đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất; vùng sản xuất tập trung bước đầu được hình thành, đem lại hiệu quả cao.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 35 triệu đồng/năm, tăng hơn 2 lần so với năm 2010; phấn đấu hết năm 2017 là 38 triệu đồng/năm và đến năm 2020 đạt 50 triệu đồng/năm. Các hộ nghèo trên địa bàn huyện được quan tâm hỗ trợ đào tạo nghề, ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm dưới 2%.
Phương Nguyên
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /