Hà Nội, ngày 12-08-2020

HĐND huyện Ba Vì tăng cường giám sát chuyên đề

22/01/2019 07:34 | 0
(HNM) - Năm 2018, HĐND huyện Ba Vì đã tăng cường hoạt động giám sát 4 chuyên đề về: Công tác quản lý, sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân thuê đất trên địa bàn huyện; tình hình, kết quả thực hiện các chương trình nước sạch trên địa bàn huyện; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện; công tác đầu tư công và đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn huyện.

Năm 2019, HĐND huyện Ba Vì tiếp tục thực hiện các đợt giám sát chuyên đề giữa hai kỳ họp về công tác quản lý đất đai; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; công tác tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…
Vũ Thủy
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /