Hà Nội, ngày 25-11-2020

Mỹ Hưng đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới

29/03/2019 12:01 | 0
(NSHN) - Sáng 29-3, xã Mỹ Hưng (huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu: Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và Trường THCS Mỹ Hưng đạt chuẩn quốc gia.


Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Mỹ Hưng đã ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã và các tiểu ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở cấp thôn để thực hiện.

Từ năm 2011 đến nay, xã đã huy động được hơn 145 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó, nhân dân đóng góp, ủng hộ phong trào gần 30 tỷ đồng và hiến 635m2 đất để làm đường giao thông nông thôn.

Xã Mỹ Hưng hiện có cơ sở hạ tầng khang trang với điện, đường, chợ được đầu tư đáp ứng yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; Trường THCS Mỹ Hưng đã được đầu tư đạt tiêu chí trường chuẩn quốc gia; 5/5 thôn có nhà văn hóa... Cùng với sản xuất phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, đến hết năm 2018, thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn xã đạt 41,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,96%...

Xã Mỹ Hưng đã được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /