Hà Nội, ngày 22-09-2020

Phát huy vai trò của MTTQ trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

17/04/2019 15:12 | 0
(HNMO) - Ngày 17-4, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hà Đông lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019-2024, đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.
 
Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của quận Hà Đông và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đời sống dân chủ ngày càng được phát huy, nhân dân tin tưởng, gắn bó và tích cực tham gia các hoạt động của Mặt trận.

5 năm qua, trên địa bàn quận có 73,6% tổ dân phố đạt danh hiệu: "Tổ dân phố văn hóa", trên 89,7% số hộ gia đình đạt danh hiệu: "Gia đình văn hóa". MTTQ đã vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng, ủng hộ 7,8 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa nhà đại đoàn kết với kinh phí gần 5,5 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 0,42% năm 2014 xuống còn 0,3% năm 2018.

Trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông đã chủ trì giám sát 90 cuộc về các nội dung: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm... Đồng thời tổ chức 136 hội nghị phản biện xã hội, góp ý vào các dự thảo, báo cáo, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền cùng cấp.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động của nhiệm kỳ 2019-2024 với 3 khâu đột phá chiến lược và 5 nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó, MTTQ Việt Nam các cấp của quận tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, chú trọng chăm lo đời sống nhân dân.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hà Đông lần thứ XXI đã hiệp thương cử 57 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng hiệp thương cử 8 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.
Tiến Thành
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /