Hà Nội, ngày 01-12-2020

Quận Long Biên: Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành

25/04/2019 16:30 | 0
(NSHN) - Ngày 25-4, Đoàn khảo sát liên ngành của Trung ương đã tiến hành khảo sát kết quả 5 năm triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TƯ ngày 1-7-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết 36) tại quận Long Biên.

 
Khảo sát việc ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận "một cửa" UBND quận Long Biên.

Bà Đinh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 36, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn quận đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, thực hiện 3 đột phá chiến lược, đó là triển khai chương trình cải cách hành chính; xây dựng chính phủ điện tử, xây dựng dịch vụ công trực tuyến và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cụ thể, các cơ quan hành chính quận đã vận hành hiệu quả các ứng dụng chuyên ngành phục vụ công việc như phần mềm quản lý tiếp dân - theo dõi giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; quản lý nhân sự; quản lý kinh tế - kế toán; quản lý tài sản công; chữ ký số... Long Biên cũng đang duy trì hiệu quả mô hình cơ quan điện tử quận, phường; mô hình trường học điện tử. Hiện tại, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ quận đến cơ sở được trang bị máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin khác phục vụ công việc. Đặc biệt, nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin, quận Long Biên đã hạn chế được các cuộc họp, các văn bản, giấy tờ đều được cung cấp bằng file điện tử, góp phần tiết kiệm chi tiêu thường xuyên…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai Nghị quyết 36, quận cũng gặp phải một số khó khăn, hạn chế. Thời gian đầu, việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều ở các khối, các lĩnh vực. Việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện qua nhiều năm, theo nhiều công nghệ khác nhau, đa số mới chỉ phát huy hiệu quả đơn lẻ từng phần mềm, cơ bản đáp ứng đồng bộ trong nội bộ phạm vi quận, chưa kết nối đầy đủ đến các ngành, các cấp liên quan… Do đó, trong quá trình thực hiện vừa phải triển khai mới, vừa phải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế và xu thế phát triển. Hơn nữa, cơ chế, chính sách cho đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu...

Sau khi làm việc tại UBND quận Long Biên, đoàn khảo sát đã tiến hành kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính của UBND quận Long Biên, UBND phường Việt Hưng và Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng. Các thành viên của đoàn khảo sát đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà quận Long Biên đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết 36, đồng thời lưu ý lãnh đạo quận tiếp tục khắc phục những tồn tại, phát huy hiệu quả các phần mềm, quan tâm đầu tư hơn nữa nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao.
Gia Phong
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /