Hà Nội, ngày 12-06-2021

Đối thoại giữa lãnh đạo huyện Quốc Oai và nhân dân xã Ngọc Mỹ

08/05/2019 22:02 | 0
(NSHN) - Chiều 8-5, huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với nhân dân thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ về điều chỉnh quy chế quản lý vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.

Tại cuộc đối thoại, đã có 8 ý kiến đại diện cho nhân dân thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ đề nghị huyện Quốc Oai không điều chỉnh quy chế quản lý vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi (huyện ban hành năm 2013); cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Thay mặt lãnh đạo huyện, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Đỗ Huy Chiến nêu rõ: Trước đây, để tạo thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế, huyện Quốc Oai cho phép chuyển đổi một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, một số hộ dân xây dựng chuồng trại chăn nuôi không đúng phương án đã được phê duyệt, không phù hợp với quy hoạch; xây dựng công trình nhà ở, làm nhà xưởng trái phép...

Để tăng cường quản lý đất đai, UBND huyện Quốc Oai đã ban hành quyết định điều chỉnh Quy chế quản lý quy hoạch vùng chuyển đổi theo quy định của pháp luật. Quy chế này sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân, quy định rõ về diện tích công trình tạm… Cụ thể, nếu sản xuất đúng vùng quy hoạch thì nhân dân không phải xây dựng phương án; những công trình đã làm đúng quy định trước đây, huyện khuyến khích đầu tư mở rộng sản xuất. Ngược lại, những trường hợp vi phạm pháp luật, như: Làm nhà để ở, làm nhà xưởng, huyện giao xã xây dựng kế hoạch xử lý theo quy định.

Ngoài những nội dung trên, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cũng giải đáp nhiều vấn đề khác nhân dân xã Ngọc Mỹ quan tâm…
Kim Nhuệ
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /