Hà Nội, ngày 19-09-2020

Tăng ni, phật tử quận Hoàn Kiếm hỗ trợ người nghèo gần 500 triệu đồng

10/05/2019 13:12 | 0
(NSHN) - Ngày 10-5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563, dương lịch 2019, sơ kết công tác phật sự những tháng đầu năm 2019.

Kết quả nổi bật là tăng ni, phật tử quận Hoàn Kiếm đã chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ mê tín dị đoan, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Chùa tinh tiến” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tăng ni, phật tử các chùa đã tổ chức thăm hỏi người già cô đơn, hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đỡ đầu 45 trẻ mồ côi, xây dựng nhà tình nghĩa với tổng số tiền gần 500 triệu đồng…

 
Khánh Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /