Hà Nội, ngày 24-09-2020

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

11/05/2019 07:10 | 0
(HNM) - Ngày 10-5, 161 đại biểu đã tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức và các tổ chức thành viên đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nổi bật là các cấp đã vận động nhân dân ủng hộ xây dựng nông thôn mới được hơn 48 tỷ đồng; hiến gần 500 nghìn mét vuông đất mở đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; hỗ trợ gần 400 hộ nghèo xây, sửa nhà xuống cấp, trao tặng 250 bò giống sinh sản cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 2,9%...

Trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức xác định sẽ thực hiện 3 khâu đột phá và 5 chương trình hành động cụ thể nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng huyện phát triển toàn diện và bền vững. Đại hội đã hiệp thương cử 57 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

* Cùng ngày, 350 đại biểu đã tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, huyện Thường Tín có 148 thôn, làng, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, tăng hơn 15% so với nhiệm kỳ trước. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên phối hợp cùng chính quyền vận động nhân dân đóng góp hơn 50 nghìn ngày công, hàng trăm nghìn mét vuông đất, 327,5 tỷ đồng để xây dựng 538 công trình hạ tầng nông thôn. Trong 5 năm, toàn huyện vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hơn 11,5 tỷ đồng; hỗ trợ xây, sửa được 864 ngôi nhà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn…

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, 5 chương trình hành động. Trong đó chú trọng phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... Đại hội đã hiệp thương cử 65 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ huyện khóa mới.
 
Hiền Phương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /