Hà Nội, ngày 10-07-2020

Nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai là tiêu chí thi đua của quận Hà Đông

13/05/2019 08:18 | 0
(HNM) - Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng cho biết, quận xác định việc thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Vì vậy, quận đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các phường thường xuyên tuyên truyền về ý nghĩa và trách nhiệm của cộng đồng trong thu - nộp quỹ; rà soát, tổng hợp đối tượng phải nộp quỹ. Trên cơ sở đó, quận đã phê duyệt danh sách các đối tượng miễn, giảm, tạm hoãn; ban hành 4 văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn nộp quỹ. Đặc biệt, quận Hà Đông đã ban hành quy định nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai là tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm đối với các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức…

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, năm 2018, quận Hà Đông đã thu và nộp vào Quỹ Phòng, chống thiên tai của thành phố với tổng số tiền gần 2,318 tỷ đồng; dự kiến năm 2019 nộp hơn 2,388 tỷ đồng.
 
Kim Nhuệ
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /