Hà Nội, ngày 10-07-2020

Thạch Thất: Thực hiện vệ sinh tiêu độc môi trường từ ngày 25 đến 30-5

15/05/2019 06:57 | 0
(HNM) - UBND huyện Thạch Thất đã yêu cầu mỗi xã, thị trấn chuẩn bị 1-2 tấn vôi bột để thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc môi trường trên toàn địa bàn, dự kiến từ ngày 25-5 đến 30-5.

Bên cạnh đó, huyện Thạch Thất yêu cầu Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện chỉ đạo Ban Chăn nuôi thú y xã, các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc theo kế hoạch.

Việc làm này nhằm phòng tránh các dịch bệnh xảy ra, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao như: Khu chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, kinh doanh động vật; khu vực xuất hiện các ổ dịch cũ trên gia súc, gia cầm; nơi thu gom rác thải, chất thải trong khu dân cư...
 
Minh Phú
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /