Hà Nội, ngày 10-07-2020

Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn

15/05/2019 21:46 | 0
(NSHN) - Trong 2 ngày 14 và 15-5, với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới và hiệu quả, xây dựng Sóc Sơn trở thành huyện phát triển năng động của Thủ đô”, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã diễn ra thành công.


Nhiệm kỳ 2014 - 2019, hệ thống MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia giám sát, phản biện, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.

Từ năm 2014-2019, trung bình có hơn 89% gia đình đạt gia đình văn hóa, 168 thôn làng, tổ dân phố giữ vững và đạt mới danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa (81,95%). Xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản “Khu dân cư an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp” tại 20 thôn, tổ dân phố ở Mai Đình, Thanh Xuân, Phú Minh và Tiên Dược; phối hợp triển khai xây dựng mô hình tự quản về “Chùa, Xứ họ đạo an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp” triển khai tới 100% cơ sở thờ tự và 17 họ giáo.

Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tạo sự chuyển biến tích cực, thực hiện hỏa táng người quá cố đạt tỷ lệ hơn 56%; tham gia thành lập 198 tổ hòa giải ở 100% thôn, tổ dân phố, đã hòa giải thành 578/838 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Nhân dân đã tự nguyện đóng góp công sức, hiện vật, hiến đất, công trình... của gia đình để cùng Nhà nước bê tông hóa, xây mới, nâng cấp, sửa chữa 494.75km đường giao thông và kênh mương theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Huyện đã chăm lo 360 lượt gia đình chính sách bằng các hoạt động thiết thực; vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” huyện đạt hơn 9,5 tỷ đồng, "Quỹ vì người nghèo" hơn 6 tỷ đồng...

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương đề nghị, trong nhiệm kỳ 2019-2024, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện cần tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các hoạt động của Mặt trận về cơ sở địa bàn khu dân cư và đến từng hộ gia đình, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Đại hội hiệp thương cử 61 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn lần thứ X, cử 4 vị vào Ban Thường trực, ông Vương Nguyên Minh tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024. 
Trương Ngọc Lan
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /