Hà Nội, ngày 07-07-2020

Huyện Sóc Sơn đã xử lý 45/283 công trình vi phạm đất rừng

20/05/2019 07:14 | 0
(HNM) - UBND huyện Sóc Sơn cho biết, đến nay huyện đã xử lý 45/283 công trình vi phạm nằm trong quy hoạch đất rừng theo Thông báo kết luận thanh tra số 1183/TBKL-TTLN-P3 ngày 19-3-2019, của Thanh tra thành phố Hà Nội về thanh tra việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn 8 xã và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn.

Cụ thể, trong 283 công trình vi phạm nằm trong quy hoạch đất rừng, xây dựng giai đoạn 2008-2018, huyện đã phân chia thành 2 giai đoạn: Từ năm 2008 đến năm 2016 và từ năm 2017 đến năm 2018 để xây dựng kế hoạch xử lý. Theo đó, giai đoạn 1, huyện tập trung xử lý 68 công trình vi phạm phát sinh trong 2 năm 2017-2018. Từ cuối tháng 4-2019 đến nay, huyện đã xử lý 32/68 công trình, trong đó cưỡng chế tháo dỡ 20 công trình thuộc địa bàn các xã: Minh Phú, Bắc Sơn, Tiên Dược, Quang Tiến; 12 công trình ở các xã: Hồng Kỳ, Phù Linh, Minh Phú được các hộ dân tự nguyện khắc phục. Số công trình còn lại tiếp tục xử lý trong tháng 5-2019.

Giai đoạn 2, huyện tập trung xử lý 215 công trình vi phạm phát sinh từ năm 2008 đến năm 2016, trong đó, 13 công trình đã được xử lý xong, 202 công trình còn lại đang được huyện tập trung kiểm tra, rà soát để có phương án xử lý, khắc phục cụ thể.
 
Trung Nguyên
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /