Hà Nội, ngày 07-07-2020

Thường trực HĐND quận Hà Đông thực hiện 39 buổi tiếp công dân

21/05/2019 07:41 | 0
(HNM) - Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Thường trực HĐND quận Hà Đông luôn quán triệt nghiêm túc tới các ban, tổ đại biểu HĐND về thực hiện tiếp công dân theo quy định tại trụ sở của quận; chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND quận xây dựng lịch tiếp công dân, phân công đại biểu tham dự tiếp dân tại các đơn vị ứng cử.

Từ năm 2016 đến hết tháng 3-2019, Thường trực HĐND quận đã tổ chức tiếp công dân 39 buổi. Cũng do lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND quận trùng với lịch tiếp công dân của UBND quận, nên việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuận lợi.

Ngoài ra, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND quận đã tiếp nhận 8 đơn thư của công dân theo đường bưu điện; 100% đơn thư đã được phân loại, chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

 
Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /