Hà Nội, ngày 03-08-2020

Thẩm định, xét công nhận huyện Quốc Oai đạt chuẩn nông thôn mới

31/05/2019 16:20 | 0
(NSHN) - Ngày 31-5, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã thẩm tra hồ sơ và khảo sát thực tế đối với huyện Quốc Oai về đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Theo báo cáo của huyện Quốc Oai, đến hết năm 2017, huyện có 100% số xã được UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và không để nợ vốn xây dựng cơ bản. Đối chiếu với các quy định hiện hành về huyện đạt chuẩn nông thôn mới, UBND thành phố Hà Nội đã có Tờ trình số 49/TTr/UBND ngày 13-5-2019 gửi Bộ NN&PTNT về việc đề nghị thẩm định, xét công nhận huyện Quốc Oai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Sau khi khảo sát thực tế và thẩm định hồ sơ, các thành viên Tổ Công tác liên ngành của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã yêu cầu huyện Quốc Oai tập trung hơn cho công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn nét văn hóa nông thôn truyền thống, huy động người dân chủ động xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, Tổ công tác cũng đề nghị huyện Quốc Oai và thành phố Hà Nội điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ để Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương báo cáo Hội đồng thẩm định Trung ương trình Chính phủ công nhận huyện Quốc Oai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

 
Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /