Hà Nội, ngày 11-07-2020

Hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững

08/06/2019 07:15 | 0
(HNM) -  58 năm qua ghi dấu chặng đường hình thành và phát triển đầy gian lao, thử thách nhưng cũng vô cùng tự hào của quận Hai Bà Trưng anh hùng. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cán bộ và nhân dân quận đã cùng Thủ đô và cả nước kiên cường chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, nguồn lực của Đảng bộ và nhân dân, Hai Bà Trưng là một trong những quận trung tâm của Thủ đô luôn giữ vững được tình hình an ninh chính trị, kinh tế phát triển ổn định. Những thành quả này tiếp tục tạo đà để quận Hai Bà Trưng phát triển bền vững, tạo dấu ấn mới, góp phần tích cực trong tiến trình xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. 

Từ định hướng đúng đắn...

Theo đánh giá của lãnh đạo quận, những năm qua, thành tựu nổi bật mà quận Hai Bà Trưng đạt được trong quá trình phát triển chính là năng lực lãnh đạo cùng sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, kết cấu hạ tầng được đầu tư theo hướng đồng bộ, kiên cố và từng bước hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.
 
Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng) đạt chuẩn quốc gia cấp độ I.

Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh phát triển kinh tế Thủ đô, trong những năm qua, quận Hai Bà Trưng luôn xác định mục tiêu trọng tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận theo hướng dịch vụ - công nghiệp với 4 nhóm giải pháp cơ bản là phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phục vụ dân sinh và bảo đảm an sinh xã hội. Quận đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác trọng tâm theo những mục tiêu đặt ra cho từng năm, từng giai đoạn; huy động sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong đẩy mạnh việc quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đi đôi với tạo điều kiện thuận lợi cho khối kinh tế ngoài nhà nước phát triển, nâng cao đời sống dân sinh.

Từ định hướng của Quận ủy và thực hiện nghị quyết của HĐND quận, UBND quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo các phòng, ngành chuyên môn phối hợp với các đơn vị hiệp quản nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện thanh tra, kiểm tra theo các lĩnh vực: Quản lý thị trường, an toàn thực phẩm, quản lý thuế chống thất thu ngân sách, sử dụng đất đai, hoạt động văn hóa du lịch… Yêu cầu từng đơn vị thuộc quận phải tập trung thực hiện quyết liệt và hiệu quả công tác cải cách hành chính với 6 mục tiêu là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính. Dưới sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Thành ủy Hà Nội, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã quán triệt sâu rộng và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình từng địa phương, cơ quan, đơn vị, tập trung thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện quyết liệt cải cách hành chính. Đồng thời, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thường xuyên tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước...

Đến những thành tựu nổi bật

Những năm qua, quận Hai Bà Trưng luôn phấn đấu đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển thương mại - dịch vụ, lấy đó là khâu đột phá; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng gắn với bảo vệ môi trường, phát triển hạ tầng. Đặc biệt, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn, như Vành đai I, Vành đai II, đường cao tốc trên cao Vành đai II, các cầu…, để giải quyết ách tắc giao thông, gắn với thực hiện “Trật tự văn minh đô thị”; đồng thời tăng cường tuyên truyền về trật tự văn minh đô thị, tạo nên nếp nghĩ, nếp sống của mọi người dân.

Trên cơ sở kết quả đạt được từ nhiều năm, cùng với xác định rõ hạn chế, trong năm 2019, quận đã chủ động đưa ra giải pháp cụ thể, phù hợp với từng địa bàn để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của năm. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo quận chỉ đạo sát sao việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác trên mọi lĩnh vực, đổi mới chỉ đạo điều hành với thực hiện công khai, minh bạch, rõ người, rõ việc nên tạo chuyển biến tích cực từ các đơn vị, phòng ban đến các phường.

Nhờ tiếp tục triển khai thực hiện năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và tiến hành kiểm tra công vụ toàn địa bàn mà kỷ cương hành chính được siết chặt. Qua kiểm tra, đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, 20 phường làm việc nghiêm túc. Cán bộ, công chức tại bộ phận “một cửa” thực hiện nghiêm quy định mặc trang phục, đeo thẻ công chức, 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại một đầu mối bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định, hồ sơ giải quyết trực tuyến ngày càng cao, cấp quận đạt 98%, cấp phường đạt 99,8%.

Quận cũng đã xây dựng kế hoạch đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, duy trì đánh giá hằng tháng, hằng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến trong hoạt động của hệ thống chính trị, cơ quan chuyên môn.

Nhờ đề cao vai trò của cấp ủy và có sự thống nhất cao trong chỉ đạo, quận đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng khu đô thị mới, trung tâm thương mại. Điển hình, khu vực đô thị Đông Nam quận hình thành, phát triển nhanh với Khu hỗn hợp đô thị - dịch vụ Times City, Hòa Bình Green City, Hinode 201 Minh Khai, Sunrise Garden...

Các trung tâm thương mại Vincom, chợ Mơ, các khu phố chuyên doanh phát triển mạnh, đáp ứng kịp thời tốc độ phát triển của thị trường, góp phần thay đổi lớn diện mạo của quận. Do làm tốt công tác giải phóng mặt bằng nên nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn quận được triển khai đúng tiến độ như đường Vành đai II (Đoạn từ cầu Mai Động đến Ngã Tư Vọng), đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, mở rộng Nhà tang lễ quốc gia Bệnh viện trung ương Quân đội 108… Nhiều tuyến phố như Dương Văn Bé, Chùa Quỳnh, Nguyễn Đình Chiểu, Thi Sách kéo dài mới mở, góp phần tăng cường năng lực giao thông đô thị.

Từ dấu mốc lịch sử năm 1961 đến năm 2019 và những năm tiếp theo, hành trình phát triển của quận Hai Bà Trưng đã, đang và sẽ gắn với quan điểm chung là đổi mới mạnh mẽ, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng: "Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của toàn xã hội, quản lý đô thị là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, an ninh quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên".

Chủ động, sáng tạo đưa ra các giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo, quận Hai Bà Trưng đang tạo được sức bật mới từ chủ trương đúng cùng sự quyết tâm cao trong lãnh đạo của quận, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, đoàn thể và sự chung sức của toàn thể nhân dân. Sức bật này ghi đậm thêm dấu ấn của chặng đường 58 năm thành lập quận và mục tiêu hướng tới phát triển toàn diện, bền vững, góp phần tích cực xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.
Nhật Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /