Hà Nội, ngày 11-07-2020

Huyện Chương Mỹ phấn đấu gieo trồng 9.603ha vụ mùa 2019

10/06/2019 07:59 | 0
(HNM) - Theo UBND huyện Chương Mỹ, vụ mùa 2019, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 9.603ha, trong đó, diện tích cấy lúa 8.290ha; hơn 1.300ha rau, màu...

Để sản xuất vụ mùa thắng lợi, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền để người dân cấy đúng khung thời vụ. Đối với trà lúa mùa sớm, chiếm 70% diện tích, dự kiến cấy xong trước ngày 30-6 để thu hoạch trước ngày 25-9 nhằm kịp sản xuất vụ đông, hạn chế gặp mưa úng.

Thời gian gieo mạ vụ mùa sớm, từ ngày 1-6 đến 10-6; cấy từ ngày 10-6 đến 25-6; trà lúa chính vụ gieo mạ từ ngày 5-6 đến 15-6 và cấy xong trước ngày 5-7.

Trong sản xuất vụ mùa, các hợp tác xã hướng dẫn nông dân chủ động đất gieo mạ, mở rộng diện tích cấy máy hoặc gieo mạ khay; 100% diện tích lúa mùa thực hiện theo chương trình thâm canh lúa cải tiến SRI…

Các hợp tác xã chủ động xây dựng kế hoạch và hợp đồng làm đất với nông dân; thực hiện theo phương châm "gặt đến đâu làm đất đến đó", tuyệt đối không để tình trạng mạ chờ ruộng…
 
Quỳnh Dung
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /