Hà Nội, ngày 12-07-2020

Thường trực HĐND huyện Ứng Hòa: Tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý đất đai

11/06/2019 07:53 | 0
(NSHN) - Thường trực HĐND huyện Ứng Hòa vừa tổ chức phiên họp giải trình về công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

Từ tháng 9-2018 đến nay, trên địa bàn Ứng Hòa có 23 trường hợp vi phạm đất đai với diện tích trên 8.000m2, nhưng mới xử lý, khắc phục hậu quả được 11 trường hợp với diện tích 1.645m2. Về trật tự xây dựng, huyện phát sinh 31 công trình vi phạm, mới thực hiện giải tỏa được 24 công trình...

Thường trực HĐND huyện Ứng Hòa đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn đề xuất các giải pháp và thực hiện, khắc phục khó khăn, vướng mắc kịp thời.

 
Vũ Thủy
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /