Hà Nội, ngày 30-10-2020

Thu ngân sách quận Bắc Từ Liêm ước đạt 1.564 tỷ đồng

18/06/2019 14:24 | 0
(NSHN) - Ngày 18-6, HĐND quận Bắc Từ Liêm khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất các ngành của quận Bắc Từ Liêm ước đạt 19.089 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt 1.564 tỷ đồng, đạt 55% dự toán năm. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh với hơn 112.000 hồ sơ được giải quyết, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,87%. Quận đã cấp 1.000 giấy phép xây dựng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018; qua kiểm tra 520 công trình xây dựng, phát hiện 39 công trình vi phạm...

6 tháng cuối năm, quận Bắc Từ Liêm tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phát triển kinh tế; triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh nhiệm vụ thu ngân sách. Cùng với đó, quận sẽ tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, phát triển đô thị, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân…
Hiền Phương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /