Hà Nội, ngày 18-02-2020

Huyện Thường Tín: Số hộ nghèo giảm còn 2,06%

21/06/2019 07:39 | 0
(HNM) -  Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từ đầu năm đến nay toàn huyện Thường Tín đã có 62 hộ thoát nghèo, tỷ lệ giảm xuống còn 2,06%. 

Ngoài ra, trên địa bàn huyện đã có 33 gia đình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở (năm 2019 có 86 hộ nghèo trên địa bàn huyện được đề nghị hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở).

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019, thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban và các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo; tạo điều kiện giúp các hộ nghèo thoát nghèo và vươn lên có mức sống khá; hạn chế thấp nhất số hộ tái nghèo, phát sinh hộ nghèo mới; tập trung nguồn lực, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội...
Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /