Hà Nội, ngày 25-11-2020

Mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư tại Thạch Thất

22/06/2019 07:32 | 0
 (HNM) - Với mục tiêu bố trí lại cán bộ cơ sở ở thôn, tổ dân phố, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chi tiêu ngân sách, thời gian qua huyện Thạch Thất đã và đang nỗ lực thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24-9-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội", Kế hoạch số 131-KH/HU ngày 26-4-2019 của Huyện ủy Thạch Thất về tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, theo đó sẽ sáp nhập còn 124 thôn (giảm 72 thôn), số người hoạt động không chuyên trách còn 793 người (giảm 470 người).

Làm tốt rà soát và đẩy mạnh tuyên truyền

Xác định đổi mới, sắp xếp thôn tinh gọn sẽ hoạt động hiệu quả, nâng cao quản lý điều hành của chính quyền cơ sở nên huyện Thạch Thất tập trung chỉ đạo rà soát, bảo đảm đủ điều kiện, yếu tố khi sáp nhập theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, không ảnh hưởng tới đời sống nhân dân. Trưởng phòng Nội vụ huyện Nguyễn Thị Mùng Chín cho biết: “Thôn không phải là đơn vị hành chính nhưng phải hoạt động theo cơ chế tự quản, nên nhiều địa phương xem đó như đơn vị hành chính. Điều này dẫn đến số người hoạt động không chuyên trách ở thôn ngày càng phình ra, trong khi ngân sách nhà nước không thể đáp ứng. Do vậy, sáp nhập thôn rất cần thiết và phải quyết tâm cao thực hiện”.

Từ coi trọng rà soát, các xã, thị trấn xây dựng Đề án sáp nhập thôn bảo đảm đúng quy định, không làm thay đổi địa giới hành chính xã. Các thôn sáp nhập phải có vị trí địa lý liền kề, địa hình không bị chia cắt, thuận tiện phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng Đề án, UBND các xã, rà soát kỹ bảo đảm đủ điều kiện hạ tầng, hộ gia đình, văn hóa tương đồng… mới sáp nhập. Cùng với rà soát, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức để tạo đồng thuận cao trong toàn thể cán bộ, nhân dân.

Phát triển theo hướng bền vững

Hiện toàn huyện có 196 thôn (14 thôn loại I, 109 thôn loại II, 73 thôn loại III). Qua rà soát, có 6 xã (Cẩm Yên, Lại Thượng, Phú Kim, Cần Kiệm, Hữu Bằng, Bình Phú) với 35 thôn không sáp nhập do hầu hết các thôn là các làng truyền thống; có số hộ và nhân khẩu lớn; có nét sinh hoạt văn hóa tương đồng; sinh hoạt tín ngưỡng khác nhau; các thôn đã hoạt động ổn định, hiệu quả lâu năm. Trong 17 xã sáp nhập, có 27 thôn đủ điều kiện nên không sáp nhập, còn lại 134 thôn, thực hiện sáp nhập sẽ giảm 72 thôn (còn 62 thôn).

Nhờ tập trung chỉ đạo của huyện và hướng dẫn cụ thể của Phòng Nội vụ nên các xã, thị trấn thực hiện các bước đúng quy định. Hiện các xã, thị trấn đã xây dựng Đề án sáp nhập theo kế hoạch, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và tổ chức lấy ý kiến toàn thể cử tri trong các thôn sáp nhập. Sau khi thông qua cử tri, Đề án được thông qua HĐND xã, thị trấn để ban hành nghị quyết. Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình UBND huyện, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sáp nhập thôn theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 3-12-2018 của Bộ Nội vụ.

Sự quyết liệt trong chỉ đạo và đề cao tuyên truyền, rà soát, thực hiện sáp nhập thôn đúng quy định nên huyện Thạch Thất tạo được đồng thuận cao trong nhân dân. Theo đánh giá của cử tri, việc bố trí, hoàn thiện lại mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư của huyện đã được làm bài bản, công khai, dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng dân cư, bảo đảm hoạt động ổn định của các thôn, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tổ chức, của xã, thị trấn. Đây chính là động lực tạo đột phá mới cho Thạch Thất trong tương lai, góp phần không nhỏ đẩy mạnh tiến trình đô thị hóa, phát triển kinh tế theo hướng toàn diện, bền vững.
Hạnh Nguyên
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /