Hà Nội, ngày 30-10-2020

Huyện Quốc Oai: Hàng nghìn lượt hộ nông dân được vay vốn phát triển kinh tế

24/06/2019 07:18 | 0
 (HNM) - Hội Nông dân huyện Quốc Oai cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, hội duy trì tốt các tổ tín chấp vay vốn từ các nguồn, giúp hội viên phát triển kinh tế.

Đến nay, tổng dư nợ của các cấp Hội Nông dân trong huyện là 81,658 tỷ đồng, trong đó vốn vay giải quyết việc làm hơn 29 tỷ đồng; vốn vay chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường 20,699 tỷ đồng; vốn vay giúp hộ thoát nghèo 19,585 tỷ đồng; vốn vay hỗ trợ vùng khó khăn 5,86 tỷ đồng...

Ngoài ra, Hội cũng tiếp tục phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT huyện Quốc Oai, ký kết chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, với tổng dư nợ 69,355 tỷ đồng, giúp cho 1.041 hộ hội viên vay thông qua 38 tổ vay vốn; duy trì và bổ sung nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp được 31,887 tỷ đồng, giúp cho 2.721 hộ vay. Hầu hết các nguồn vốn vay hội đang quản lý đều phát huy hiệu quả.
 
Đào Huyền
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /