Hà Nội, ngày 27-09-2020

Quận Ba Đình phấn đấu cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu cả nhiệm kỳ

25/06/2019 08:03 | 0
(HNM) - Ngày 24-6, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXV tiến hành hội nghị lần thứ 17 để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được thực hiện hiệu quả. Thu ngân sách của quận đạt 51,4% dự toán năm. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội khác cơ bản đạt tiến độ so với kế hoạch...

6 tháng cuối năm 2019, quận Ba Đình sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp như công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1, di dời chung cư nguy hiểm cấp độ D. Quận cũng phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019 và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV của Đảng bộ quận.
Thành Tâm
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /