Hà Nội, ngày 27-09-2020

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mỹ Đức lần thứ II

25/06/2019 14:07 | 0
(HNMO) - Ngày 25-6, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2019, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019-2024.

Tham dự có 105 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 6.600 đồng bào thuộc 19 dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Huyện Mỹ Đức có 3,32% dân số là người dân tộc thiểu số, tập trung ở 13 thôn của xã An Phú. 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo các chính sách, nghị quyết, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đạt được kết quả to lớn trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Kết cấu hạ tầng vùng dân tộc và miền núi đã được cải thiện rõ rệt, góp phần đắc lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của đồng bào vùng dân tộc và miền núi. Đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc được nâng cao, văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy.

Đến hết năm 2018 đã có 15 dự án bố trí kế hoạch vốn hơn 235 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng vùng dân tộc miền núi của huyện. Tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 8,86%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 13,9 triệu đồng, năm 2018 là 22,56 triệu đồng (tăng 8,66 triệu đồng so với năm 2015). Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm từ 4% đến 5%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi hằng năm có mức tăng trưởng đáng kể, năm 2016 là 4,5%, năm 2018 là 29%. Tuy vậy, mức thu nhập bình quân còn thấp so với toàn thành phố...

Đại hội đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2024 đạt tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm hơn 15%; thu nhập bình quân hơn 40 triệu đồng/người/năm.

Dịp này, UBND thành phố biểu dương 1 tập thể, 3 cá nhân; Ban Dân tộc thành phố biểu dương 1 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn huyện.
Khánh Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /