Hà Nội, ngày 27-09-2020

Hà Nội: HĐND các địa phương tổ chức kỳ họp giữa năm 2019

26/06/2019 16:55 | 0

(NSHN) - Ngày 26-6, HĐND các quận, huyện: Tây Hồ, Đống Đa, Gia Lâm, Hoài Đức, tổ chức kỳ họp giữa năm 2019, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND quận, huyện về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 và một số nội dung khác.

*Sáu tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách của quận Tây Hồ đạt hơn 1.100 tỷ đồng, bằng 50,82% dự toán năm. Toàn quận đã thực hiện đăng ký đất đai lần đầu 6.094 hồ sơ... 6 tháng cuối năm 2019, quận Tây Hồ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế; thực hiện tốt công tác quản lý kinh tế, quản lý thu - chi ngân sách. Ngoài ra, quận sẽ tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, vệ sinh môi trường, đồng thời đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng… phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

*Kinh tế của quận Đống Đa tiếp tục duy trì đà phát triển. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đến hết ngày 12-6 đạt hơn 5.366 tỷ đồng, bằng 50,31% kế hoạch năm. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 119.144 tỷ đồng. Cùng với đó, cải cách hành chính được đẩy mạnh, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của quận đạt 100%...

Những tháng cuối năm 2019, quận Đống Đa tập trung khai thác các nguồn thu, tiết kiệm chi, quản lý chặt chẽ các khoản chi; đẩy mạnh kiểm tra chống thất thu; tích cực đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế...

*Trong khi đó, 6 tháng đầu năm 2019, huyện Gia Lâm đã hoàn thành dự thảo Đề án đầu tư, xây dựng huyện thành quận vào năm 2020 báo cáo Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ngoài ra, giá trị sản xuất của các ngành kinh tế do huyện quản lý tăng 10,37% so với cùng kỳ. Huyện đã phê duyệt 27 phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại các xã, tổng diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa, màu sang trồng cây ăn quả, hoa cây cảnh đạt 104ha.

Từ nay đến cuối năm 2019, huyện Gia Lâm phấn đấu hoàn thành 17/17 chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao. Ngoài ra, huyện tiếp tục chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, Đề án của Huyện ủy, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025 và triển khai kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận vào năm 2020...

*Sáu tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất của huyện Hoài Đức ước đạt 11.060 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2018. Công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng, triển khai đất dịch vụ có nhiều chuyển biến. Trong đó, huyện đã tổ chức giao đất dịch vụ ngoài thực địa cho 1.423 hộ.

Huyện Hoài Đức phấn đấu làm tốt công tác thu - chi ngân sách nhà nước; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch và thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm; xét phương án giao đất dịch vụ, bổ sung diện tích đất dịch vụ còn thiếu để cơ bản giao đất cho nhân dân trong năm 2019.

Vũ Thủy - Linh Chi - Nguyệt Ánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /