Hà Nội, ngày 18-01-2021

HĐND các quận, huyện đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019

27/06/2019 18:26 | 0
(NSHN) - Ngày 27-6, HĐND các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Thanh Xuân, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Quốc Oai, Thanh Oai tổ chức kỳ họp giữa năm, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019; quyết định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

* 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế quận Hoàn Kiếm tiếp tục phát triển. Doanh thu ngành dịch vụ, thương mại, du lịch ước tăng 18,03% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.916,8 tỷ đồng, bằng 51,4% dự toán thành phố giao, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, quận tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, phương án kiến trúc các dự án xây dựng, cải tạo, chỉnh trang xung quanh hồ Hoàn Kiếm; các tuyến phố Tạm Thương - Yên Thái, phố ẩm thực Tống Duy Tân - Cấm Chỉ, Ngõ Huyện - Thọ Xương; tiếp tục hoàn thiện đề án “Phát huy giá trị các vòm đá cầu dẫn Nam cầu Long Biên”…

6 tháng cuối năm 2019, HĐND quận Hoàn Kiếm xác định sẽ tập trung chỉ đạo bảo đảm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách thành phố và nghị quyết của HĐND quận giao năm 2019.

* Các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng của quận Ba Đình trong 6 tháng đầu năm đều đạt và vượt so với kế hoạch. Lĩnh vực dịch vụ, thương mại, du lịch ước tăng 11,2 % so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách ước đạt 4.307 tỷ đồng, đạt 51,4% dự toán năm. Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng, quản lý trật tự đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường có nhiều chuyển biến; công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt…

6 tháng cuối năm 2019, HĐND quận Ba Đình đề ra mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, thu chi ngân sách, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ thành phố giao. Cùng với đó, quận giữ vững tuyệt đối về an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn…

* Trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế của quận Thanh Xuân tiếp tục tăng trưởng ổn định. Giá trị sản xuất trên địa bàn ước tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2018. Quận đã cấp mới, cấp đổi 660 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; kiểm tra, xử lý 161/165 vụ vi phạm về hoạt động kinh doanh, phạt hành chính thu nộp ngân sách 2,6 tỷ đồng. Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quận đã hoàn thành 40/86 công trình, dự án khối phường, 14/20 công trình do quận làm chủ đầu tư. Về công tác quản lý đô thị, quận Thanh Xuân đã triển khai quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

* Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2019 của huyện Ứng Hòa ước tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 50% nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước; chi ngân sách ước 764 tỷ 883 triệu đồng, đạt 56% nghị quyết HĐND huyện giao, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, huyện tiếp tục triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thu được nhiều kết quả…

* 6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Chương Mỹ ước đạt 53,4% so với kế hoạch năm, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách nhà nước, ước thực hiện đạt 51,45% dự toán năm thành phố giao, đạt 30,92% dự toán năm HĐND huyện giao. Huyện đã ưu tiên nguồn kinh phí 10 tỷ đồng hỗ trợ để các xã đạt các tiêu chí cơ sở hạ tầng nông thôn; lựa chọn 3 xã Trường Yên, Quảng Bị, Lam Điền xây dựng mô hình xã nông thôn mới nâng cao. Toàn huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi mức độ II, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ II và đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ III.

* 6 tháng đầu năm, huyện Quốc Oai đã tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ. Kinh tế của huyện tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Công nghiệp - xây dựng chiếm 55,1%, thương mại - dịch vụ chiếm 28,1%, nông nghiệp chiếm 16,8%...

Trong 6 tháng cuối năm, huyện Quốc Oai sẽ chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu thành phố giao. Trong đó, huyện đầu tư, xây dựng cải tạo, nâng cấp và quản lý kinh doanh khai thác chợ Phủ, chợ Thầy, chợ Bương, chợ Lập Thành và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà quản lý, kinh doanh, thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh, khai thác các chợ hạng 3 còn lại trên địa bàn.

* 6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất của huyện Thanh Oai ước đạt 48,8% so với kế hoạch, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2018; thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện đạt 86% kế hoạch năm thành phố giao và 50% kế hoạch huyện giao, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2018. Huyện tiếp tục thực hiện chương trình sản xuất lúa hàng hóa với diện tích 560ha và đầu tư hỗ trợ 30% giá một số giống lúa có năng suất, chất lượng. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được huyện thực hiện có hiệu quả; 5 xã: Bích Hòa, Cao Viên, Thanh Mai, Kim An, Hồng Dương đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019. Huyện đã giao đất dịch vụ cho 733/2.497 hộ; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được 10 dự án với tổng diện tích 15.497m2, thu được 163 tỷ đồng.
Vũ Thủy-Khánh Thu-Nguyệt Ánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /