Hà Nội, ngày 21-01-2021

Huyện Ba Vì: 6 tháng đầu năm, cấp 6.100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

28/06/2019 07:47 | 0
(HNM) - UBND huyện Ba Vì cho biết: Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện đã trả 6.100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ dân, nâng tổng số giấy chứng nhận đã trả đến hộ lên 20.682/40.022 giấy, đạt 51,7% kế hoạch.

Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu của các hộ gia đình, huyện đã cấp được 106 giấy, chuyển mục đích sử dụng cho 2 trường hợp ở xã Thụy An và thị trấn Tây Đằng.

Để chấn chỉnh và thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đất, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp các trường hợp vi phạm quản lý sử dụng đất, giao đất trái thẩm quyền, báo cáo trong tháng 6-2019, đồng thời hướng dẫn cấp xã xử lý dứt điểm vi phạm.
Trung Nguyên
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /