Hà Nội, ngày 21-01-2021

Nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội

28/06/2019 18:05 | 0
(NSHN) - Ngày 28-6, HĐND hai quận: Hà Đông, Nam Từ Liêm đã tổ chức kỳ họp giữa năm, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết HĐND quận về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo dự kỳ họp HĐND quận Hà Đông.

Trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế của quận Hà Đông tiếp tục đạt kết quả khá. Nổi bật là tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu thương mại, du lịch - dịch vụ ước đạt 36.757 tỷ đồng, bằng 50,5% so với kế hoạch cả năm HĐND quận giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước thực hiện 2.207 tỷ đồng, đạt 52,8% so với dự toán được giao, bằng 129,5% so với cùng kỳ năm trước. Toàn quận giảm 20 hộ nghèo so với năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,23%; tỷ lệ rác thải được thu gom hằng ngày đạt 99%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch đạt 100%.

Từ nay đến hết năm 2019, HĐND quận Hà Đông xác định tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra; trong đó chú trọng kiểm tra, làm tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường.

*Tình hình kinh tế - xã hội của quận Nam Từ Liêm trong 6 tháng qua có chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất các ngành đạt 21.788 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.871 tỷ đồng, tăng 18%. Công tác quản lý đất đai được quận tăng cường, đã kiểm tra xử lý 33 trường hợp vi phạm. Đồng thời, quận tiếp tục triển khai đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước quận Nam Từ Liêm”, đo lường mức độ hài lòng của người dân với 6 nhóm dịch vụ hành chính công của quận.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, HĐND quận Nam Từ Liêm xác định tập trung các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm; trong đó sẽ rà soát, xây dựng kế hoạch cải tạo, chỉnh trang một số tuyến phố lân cận khu tổ chức trường đua xe công thức 1 (F1) để bảo đảm đồng bộ với dự án đầu tư này.
Vũ Thủy - Khánh Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /