Hà Nội, ngày 03-07-2020

Quận Hoàng Mai đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 13 dự án trọng điểm

01/07/2019 10:20 | 0
(NSHN) - Sáng 1-7, HĐND quận Hoàng Mai tổ chức kỳ họp thứ chín (khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021) nhằm thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, quyết nghị những nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

Qua 6 tháng năm 2019, quận Hoàng Mai giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế; giá trị sản xuất các ngành chủ yếu ước đạt 16.859 tỷ đồng, tăng 13,47% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước đạt 2.286 tỷ đồng, bằng 35% dự toán thành phố giao. Quận đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách như tổ chức hội nghị làm việc và đôn đốc các doanh nghiệp có nợ thuế lớn, kéo dài; tăng cường thanh, kiểm tra nợ đọng thuế và kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi thuế.

Quận Hoàng Mai đã cấp phép quy hoạch 9 dự án ngoài ngân sách, thực hiện điều chỉnh cục bộ 5 ô đất trường học tại các khu đô thị… Bên cạnh đó, quận đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; giảm số vụ việc phát sinh về quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai…

Thời gian còn lại của năm 2019, quận Hoàng Mai tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Quận tiếp tục triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng 13 dự án, gồm 6 dự án giao thông trọng điểm và 7 dự án xây dựng trường học...
 
Tiến Thành
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /