Hà Nội, ngày 07-12-2019

Tây Hồ: Hơn 200 cán bộ được quán triệt quy định mới của Luật Quốc phòng

03/07/2019 18:48 | 0

(NSHN) - Hơn 200 cán bộ chủ chốt đã dự lớp tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 do quận Tây Hồ tổ chức ngày 3-7.

Luật Quốc phòng được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ năm, ngày 8-6-2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được giảng viên của Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng truyền đạt các nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Quốc phòng năm 2018 về: Các nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng; những hoạt động cơ bản về quốc phòng; vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng; kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng…

Thông qua tập huấn giúp cán bộ chủ chốt của quận Tây Hồ thống nhất nhận thức về chính sách quốc phòng của nước ta; nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là những quy định mới của Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản liên quan tới cán bộ, đảng viên, nhân dân.

 

Hiền Phương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /