Hà Nội, ngày 07-12-2019

6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách quận Bắc Từ Liêm ước đạt 1.564 tỷ đồng

05/07/2019 17:17 | 0

(NSHN) - Chiều 5-7, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị lần thứ 30 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2019, kinh tế của quận Bắc Từ Liêm tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 19.089 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018); tổng thu ngân sách ước đạt 1.564 tỷ đồng (đạt 55% dự toán thành phố giao). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng được thực hiện tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận.

Sáu tháng cuối năm 2019, quận Bắc Từ Liêm chú trọng các nhiệm vụ chuẩn bị tốt việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng -  an ninh. Đặc biệt, quận sẽ tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp tăng thu ngân sách; thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm của thành phố, của quận.

Nguyên Hoa
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /