Hà Nội, ngày 10-07-2020

Xây dựng 3 chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản ở huyện Mê Linh

10/07/2019 15:47 | 0

(HNM) - Theo UBND huyện Mê Linh, hiện nay, trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng chuyên canh sản xuất tập trung, như: Vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao quy mô từ 50ha trở lên; vùng sản xuất rau an toàn từ 70ha đến 200ha; vùng sản xuất hoa, cây cảnh từ 20ha đến 190ha; vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung xa khu dân cư…

Để tạo điều kiện cho các hợp tác xã tiêu thụ nông sản, từ năm 2017 đến nay, huyện đã xây dựng được 3 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ gồm: Chuỗi sản xuất - tiêu thụ rau, củ, quả, hoa của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao (xã Tráng Việt); chuỗi sản xuất - tiêu thụ quả sạch Khánh Phong (xã Tiến Thịnh); chuỗi sản xuất - tiêu thụ bưởi đỏ Đông Cao (xã Tráng Việt).

Nhìn chung, các chuỗi phát huy hiệu quả, 80% nông sản của người dân được tiêu thụ qua chuỗi bán tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố.

Quỳnh Ngọc
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /