Hà Nội, ngày 07-12-2019

Hoàn Kiếm đẩy mạnh cải cách hành chính

15/07/2019 18:39 | 0

(NSHN) - Chiều 15-7, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khóa XXV tổ chức Hội nghị lần thứ 16, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.

 

6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận tới cơ sở đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị. Theo đó, kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng dịch vụ, thương mại và du lịch ước tăng 18,03% so với cùng kỳ năm 2018. Công tác quản lý đô thị được tập trung lãnh đạo với nhiều giải pháp tích cực.

Nổi bật là thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự đô thị phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai tổ chức trên địa bàn Hà Nội đã diễn ra tuyệt đối an toàn.

Trong khi đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ, chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

6 tháng cuối năm 2019, Quận ủy Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quản lý đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Quận sẽ  triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy; thực hiện toàn diện kế hoạch kiểm tra, giám sát; kiện toàn đổi mới hệ thống dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính… phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị cả năm 2019.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm đã thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội lần thứ XXVI của quận.

Hương Ly
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /