Hà Nội, ngày 07-12-2019

HĐND huyện Thanh Trì tổ chức 11 cuộc giám sát, khảo sát

16/07/2019 07:41 | 0

(HNM) - Từ đầu năm 2019 đến nay, Thường trực, các Ban HĐND huyện Thành Trì đã thực hiện 11 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề theo quy định. Trong đó, HĐND huyện chú trọng chọn giám sát việc thực hiện các đề án về rau an toàn; công tác phòng, chống sốt xuất huyết; hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ đất do UBND các xã, thị trấn quản lý trên địa bàn huyện...

Đặc biệt, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện đợt giám sát về tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thông qua giám sát, Thường trực HĐND huyện đánh giá những kết quả, khó khăn, vướng mắc trong việc trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Từ đó, kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền những biện pháp, giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác trả lời các kiến nghị của cử tri thời gian tới.

Việt Tuấn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /